Pages

Monday, March 4, 2013

Zëri i Amerikës: Zvicër, aksionerët përcaktojnë pagat e zyrtarëve

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Zvicër, aksionerët përcaktojnë pagat e zyrtarëve
Mar 4th 2013, 19:44

Votuesit zvicerianë miratuan me shumicë dërmuese një plan që do t'u jepte aksionerëve autoritetin për të përcaktuar pagat e zyrtarëve të lartë.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment