Pages

Monday, March 4, 2013

Zëri i Amerikës: Zgjedhjet parlamentare në Kenia

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Zgjedhjet parlamentare në Kenia
Mar 4th 2013, 19:35

Rezultatet paraprake nga zgjedhjet kombëtare në Kenia tregojnë se Uhuru Keniata ka epërsi në garën presidenciale.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment