Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Venezuelë:Takim i drejtuesëve të lartë mbas përkeqësimit të Hugo Chavezit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Venezuelë:Takim i drejtuesëve të lartë mbas përkeqësimit të Hugo Chavezit
Mar 5th 2013, 19:02

Kushtetuta kërkon thirrje e zgjedhjeve të parakohshme në se zoti Chavez vdes ose nuk është në gjendje të drejtojë vendin

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment