Pages

Saturday, March 2, 2013

Zëri i Amerikës: Universitetet ofrojnë kurse falas në internet

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Universitetet ofrojnë kurse falas në internet
Mar 2nd 2013, 19:17

Zhvillimi i teknologjisë po ecën së bashku me hapjen e mundësive të reja për miliona njerëz anembanë botës

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment