Pages

Sunday, March 3, 2013

Zëri i Amerikës: SHBA: Shkurtimi i shpenzimeve, ngecja politike

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
SHBA: Shkurtimi i shpenzimeve, ngecja politike
Mar 3rd 2013, 23:46

Fillimi shkurtimit automatik të shpenzimeve qeveritare nuk e ka sjellë asnjë ndryshim në qendrimet e kundërta mes demokratëve dhe republikanëve.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment