Pages

Friday, March 1, 2013

Zëri i Amerikës: Rikthehet normaliteti i jetës politike në Maqedoni

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Rikthehet normaliteti i jetës politike në Maqedoni
Mar 1st 2013, 17:24

Komisioneri për zgjerim i BE-së, Fyle dhe deputetët evropianë Howitt dhe Buzek ndërmjetësuan arritjen e marrëveshjes mes pushtetit dhe opozitës

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment