Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Qeveria kineze premton përmirësime

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Qeveria kineze premton përmirësime
Mar 5th 2013, 01:14

Qeveria premtoi të luftojë korrupsionin, të përmirësojë mjedisin dhe të rrisë ekonominë ndërsa filloi sot sesionin e përvitshëm parlamentar

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment