Pages

Friday, March 1, 2013

Zëri i Amerikës: Protesta me motive nacionaliste në Maqedoni

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Protesta me motive nacionaliste në Maqedoni
Mar 1st 2013, 19:35

Protestuesit i vunë zjarrin flamurit shqiptar dhe ushtruan dhunë ndaj kalimtarëve shqiptarë të rastit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment