Pages

Friday, March 1, 2013

Zëri i Amerikës: Presidenti Obama takohet me drejtues të Kongresit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Presidenti Obama takohet me drejtues të Kongresit
Mar 1st 2013, 19:41

Ai diskutoi me ligjvënës demokratë dhe republikanë rreth shkurtimeve automatike të buxhetit që hyjnë në fuqi brenda disa orësh

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment