Pages

Sunday, March 3, 2013

Zëri i Amerikës: Në prag të bisedimeve të radhës Prishtinë-Beograd

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Në prag të bisedimeve të radhës Prishtinë-Beograd
Mar 3rd 2013, 18:11

Ky raund vlerësohet si më i vështiri për shkak të dallimeve të thella që kanë të dyja palët për mënyrën e administrimit të veriut

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment