Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Mbyllet Kapela Sistine për vizitorët

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Mbyllet Kapela Sistine për vizitorët
Mar 5th 2013, 19:08

Kapela Sistine u mbyll ndërsa filloi puna për përgatitjen e konklavës ku kardinalët nga e gjithë bota do të mblidhen për të zgjedhur papën e ri

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment