Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Kosova shënon 15 vjetorin e fillimit të luftës

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kosova shënon 15 vjetorin e fillimit të luftës
Mar 5th 2013, 18:32

Udhëheqësit politikë të Kosovës thanë se sakrifica e dëshmorëve çoi në pavarësinë e vendit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment