Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Kerry: Ndihma të forcojë të moderuarit në Siri

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kerry: Ndihma të forcojë të moderuarit në Siri
Mar 5th 2013, 19:29

Sekretari i Shtetit tha se për SHBA-në prioritet i lartë është që të përfundojnë vrasjet në Siri dhe që populli sirian të jetë i lirë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment