Pages

Monday, March 4, 2013

Zëri i Amerikës: Kardinalë nga e gjithë bota mbërrijnë në Vatikan

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kardinalë nga e gjithë bota mbërrijnë në Vatikan
Mar 4th 2013, 17:33

Çështja kryesore që do të vendosin kardinalët është data e fillimit të takimeve për zgjedhjen e Papës së ardhshëm

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment