Pages

Friday, March 1, 2013

Zëri i Amerikës: Kapsula Dragon drejt Stacionit Ndërkombëtar

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Kapsula Dragon drejt Stacionit Ndërkombëtar
Mar 1st 2013, 19:07

Kapsula e telekomanduar, e ndërtuar nga SpaceX, kompani private amerikane, është planifikuar të ankorohet me stacionin orbital të shtunën

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment