Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Intervistë me zv/ministren shqiptare të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Klajda Gjosha

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Intervistë me zv/ministren shqiptare të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Klajda Gjosha
Mar 5th 2013, 19:10

Zonja Gjosha foli rreth disa çështjeve dhe problemeve, si gjendja e gruas në Shqipëri, pozita e saj në shoqëri, dhuna në familje, papunësia dhe pjesëmarrja e saj në institucionet vendim-marrese

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment