Pages

Monday, March 4, 2013

Zëri i Amerikës: Grevë e agjencive të autobusëve shqiptarë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Grevë e agjencive të autobusëve shqiptarë
Mar 4th 2013, 17:21

Greva kundërshton një vendim të autoriteve greke të transportit për pezullimin e 22 kompanive shqiptare

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment