Pages

Saturday, March 2, 2013

Zëri i Amerikës: Google Doodle, kulturë e novacionit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Google Doodle, kulturë e novacionit
Mar 2nd 2013, 19:32

Punonjësi i kompanisë Google, Ryan Germic, thotë se dizenjot Doodle vlerësohen në bazë të kriterit tematik

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment