Pages

Sunday, March 3, 2013

Zëri i Amerikës: Dorëheqja e Papës

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Dorëheqja e Papës
Mar 3rd 2013, 23:58

Mandati papal i Benediktit të 16-të merr fund

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment