Pages

Friday, March 1, 2013

Zëri i Amerikës: Debate mbi rrjedhën e bisedimeve Kosovë - Serbi

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Debate mbi rrjedhën e bisedimeve Kosovë - Serbi
Mar 1st 2013, 19:12

Diskutimet në Prishtinë dhe Beograd janë përqendruar rreth planeve për krijimin e një asociacioni të komunave serbe në Kosovë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment