Pages

Saturday, March 2, 2013

Zëri i Amerikës: Bytyçi: Qeveria e Kosovës përpiqet për transparencë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Bytyçi: Qeveria e Kosovës përpiqet për transparencë
Mar 2nd 2013, 19:09

Drejtori i Zyrës së Komunikimit Publik tha se qeveria e konsideron median si partnere në shërbim të publikut

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment