Pages

Saturday, March 2, 2013

Zëri i Amerikës: Banesa speciale për gjyshet

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Banesa speciale për gjyshet
Mar 2nd 2013, 19:25

Disa shtëpi të posaçme i lejojnë të moshuarit të jetojnë pranë të dashurve të tyre

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment