Pages

Saturday, March 2, 2013

Zëri i Amerikës: Autoritetet në Kosovë japin siguri për qumështin

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Autoritetet në Kosovë japin siguri për qumështin
Mar 2nd 2013, 18:53

Ata thanë se janë marrë të gjitha masat për të penguar depërtimin e çdo prodhimi që nuk u nënshtrohet analizave

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment