Pages

Sunday, March 3, 2013

Zëri i Amerikës: Assad fajëson për ndërhyrje Perëndimin

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Assad fajëson për ndërhyrje Perëndimin
Mar 3rd 2013, 13:25

Ai përmend ndihmat dhënë forcave që përpiqen të largojnë atë nga pushteti

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment