Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Armenia, hapa të dukshëm drejt demokracisë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Armenia, hapa të dukshëm drejt demokracisë
Mar 5th 2013, 18:35

Zgjedhjet presidenciale në Armeni janë shoqëruar me protesta paqësore anembanë vendit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment