Pages

Sunday, March 3, 2013

Zëri i Amerikës: Anija Dragon ankorohet në Stacionin Orbital

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Anija Dragon ankorohet në Stacionin Orbital
Mar 3rd 2013, 19:04

Ajo është planifikuar të qëndrojë në stacion për tre javë, si pjesë e një misioni furnizimi

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment