Pages

Saturday, March 2, 2013

Shqipëria - Bota Sot: Kukës, 45 % e fëmijëve pa mbrojtje sociale

Shqipëria - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Kukës, 45 % e fëmijëve pa mbrojtje sociale
Mar 2nd 2013, 18:17

Më shumë se 45 % e fëmijëve të qarkut të Kukësit, nuk kanë asnjë mundësi mbrojtjeje sociale dhe kujdesi shëndetësor.Fenomeni prek më së shumti fëmijët e zonave rurale të cilët janë të përjashtuar nga sistemi i mbrojtjes duke qenë se njësitë vendore nuk kanë të ngritura zyrat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve edhe pse me ligj, çdonjëra prej tyre, është e detyruar ta ofrojë këtë shërbim. Ky fakt është bërë i ditur nga Agjensisë shtetërore për mbrotjen e të drejtave të fëmijëve e cila konstaton se nga 27 njësi vendore që ka qarku i Kukësit, vetëm 14 prej tyre kanë ngritur zyrë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.Vendi ynë ka ratifikua...

Media files:
medium_kukes-kriza1362248220.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment