Pages

Saturday, March 2, 2013

SHOKUESE.com: Për gjumin në 2 metra katrorë paguajnë 450 euro

SHOKUESE.com
Lajme, çudira, video, dhe foto shokuese ç'do minutë.
Për gjumin në 2 metra katrorë paguajnë 450 euro
Mar 2nd 2013, 17:47

A mund të paramendoni të jetoni në banesë prej vetëm dy metra katrorë sipërfaqe? Dhe që për këtë të paguani qira në shumë 450 euro në muaj? Ndonëse duket pothuaj e pabesueshme, pikërisht në ambiente të tilla jetojnë disa japonezë, të cilët marrin me qira banesa në kryeqytetin e Japonisë, Tokio. Për japonezët e rinj … Continue reading

The post Për gjumin në 2 metra katrorë paguajnë 450 euro appeared first on SHOKUESE.com.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment