Pages

Monday, March 4, 2013

Nacionale: Vachter, emërohet zv/shefe e EULEX-it

Nacionale
Nacionale
Vachter, emërohet zv/shefe e EULEX-it
Mar 4th 2013, 17:59

EULEX njofton se Joëlle Vachter është emëruar zëvendës-shefe e re e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe e ka filluar detyrën sot. "Vachter, franceze me gradë kolonele, me përgatitje arsimore në drejtësi dhe administratë publike, ka një karrierë të gjatë profesionale në policinë dhe ushtrinë franceze. Para ardhjes në EULEX, Vachter ishte Drejtoreshë e Zyrës për Menaxhim të Krizave në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Francës", thuhet në...

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment