Pages

Monday, March 4, 2013

Nacionale: Komuna nënshkruan kontratë me tri televizionet lokale

Nacionale
Nacionale
Komuna nënshkruan kontratë me tri televizionet lokale
Mar 4th 2013, 18:13

Me qëllim të rritjes së transparencës institucionale, komuna e Ferizajt ka nënshkruar kontrata me tri televizionet lokale të Ferizajt, të cilat do të ofrojnë shërbime transmetimi të seancave të Kuvendit të Komunal dhe publikimi të njoftimeve, shpalljeve dhe konkurseve të administratës komunale. Zyrtarë komunal thënë se me këtë projekt synohet që të bëhet transparente puna e pushtetit lokal, përfshirë punën e Kuvendi komunal dhe ekzekutivit. Shefi i Zyrës së Prokurimit Publik, Fehmi...

Media files:
ferizaj_750783_493125.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment