Pages

Monday, March 4, 2013

Nacionale: Fillon deklarimi i pasurisë, AKK-ja ende në pritje të listave

Nacionale
Nacionale
Fillon deklarimi i pasurisë, AKK-ja ende në pritje të listave
Mar 4th 2013, 19:07

Një muaj kanë afat zyrtarët e lartë publik që të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kundër Korrupsionit, mirëpo kjo e fundit ka ende institucione për listën e të cilave është ende në pritje. Në listën për deklarimin e pasurisë aktualisht figurojnë mbi 3 mijë e 200 zyrtarë të lartë që janë të obliguar për të deklaruar pasurinë, por ka edhe shumë institucione lista e të cilave thuhet të mos jetë ende lista e përfunduar, se kush janë emrat që duhet deklaruar pasurinë. Në mesin e këtyre...

Media files:
Agjencia_Kunder_Korrupsionit_752294.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment