Pages

Sunday, March 3, 2013

Kosova - Bota Sot: Shukrie Ramadani kërkon që Zhegra të shpallet komunë

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Shukrie Ramadani kërkon që Zhegra të shpallet komunë
Mar 3rd 2013, 22:16

Nën kryesimin e kryetares së Këshillit për Shpalljen e Zhegrës Komunë, zonjës Shukrie Ramadani u mbajt takimi i rregullt i mbi 100 anëtarëve pjesëmarrës nga 18 fshatra për rreth.Në këtë takim u formuan strukturat udhëheqëse të fshatrave, respektivisht u zgjodhën koordinatorët e fshatrave të kësaj rrethine, e cila pretendon dhe punon për të fituar statutin e komunës. Për 18 fshatrat të cilat gravitojnë në rrethinë u zgjodhën strukturat përgjegjëse, të cilat në koordinimin e zonjës Ramadani do të përgatisin dokumentacionin e duhur, dhe të dhënat e grumbulluara bashkë me planin zhvillimor do të dorëzohen në MAPL.Shukrie Ramadani është e veja e ...

Media files:
medium_shukrije-ramadani1362348993.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment