Pages

Monday, March 4, 2013

Kosova - Bota Sot: Kuvendi do të debatojë për faturat e KEK-ut

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Kuvendi do të debatojë për faturat e KEK-ut
Mar 4th 2013, 18:21

Kërkesave për hetim parlamentarë të grupit të qytetarëve të cilët kanë protestuar kundër faturave të energjisë elektrike të muajit janar, u është përgjigjur Grupi Parlamentarë i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).Shefi i këtij grupi Ismet Beqiri, tha se kanë kërkuar debat rreth shqetësimeve të qytetarëve. Ai tha se debati mund të zhvillohet javën e ardhshme 14 mars në Kuvendin e Kosovës. "Ne kemi kërkuar debat për këtë dhe në mes tjerash do të kërkojmë edhe formimin e një komisioni nga Parlamenti, i cili do të merret me këtë çështje, me gjithë faktorët që janë të rëndësishëm. Në mënyrë që të dihet e vërteta se çfarë ndodhi dhe çfarë po ndod...

Media files:
medium_kuvendi041362421279.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment