Pages

Monday, March 4, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Të rinjtë djegin foton e Gruevskit në Tiranë

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Të rinjtë djegin foton e Gruevskit në Tiranë
Mar 4th 2013, 20:52


Aktivistët e Partisë Civile, e cila udhëhiqet nga i riu Taulant Capa, i bënë thirrje Qeverisë së Maqedonisë që të marrë masa përkatëse ndaj huliganëve

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment