Pages

Monday, March 4, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Rinia e RDK fushatë me sport

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Rinia e RDK fushatë me sport
Mar 4th 2013, 19:31


Rinia Rilindëse Kombëtare – dega Gostivar, organizoi turne në futboll të vogël, me ekipe të përbëra nga aktivistë nga të gjitha nëndegët e e qytetit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment