Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Zgjedhjet në Itali, reagime në Spanjë dhe Greqi

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Zgjedhjet në Itali, reagime në Spanjë dhe Greqi
Feb 26th 2013, 18:36

Reagimet erdhën si nga zyrtarët edhe banorët e zakonshëm rreth ndikimit të zgjedhjeve italiane veçanërisht për të ardhmen e afërt

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment