Pages

Saturday, February 23, 2013

Zëri i Amerikës: Vatikani kritikon median

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Vatikani kritikon median
Feb 23rd 2013, 19:44

Zyra e sekretarit të shtetit të Vatikanit tha se përhapja e lajmeve shpesh të paverifikueshme ose krejtësisht të rreme është "për të ardhur keq

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment