Pages

Wednesday, February 27, 2013

Zëri i Amerikës: Tregtia e së drejtës për emetim karboni në Kinë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Tregtia e së drejtës për emetim karboni në Kinë
Feb 27th 2013, 18:50

Kjo praktikë parashikon shit-blerjen e lejeve zyrtare për sasitë e emetimit të karbonit të dëmshëm, duke krijuar stimuj për të ulur ndotësit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment