Pages

Thursday, February 21, 2013

Zëri i Amerikës: Thirrje për t'i dhënë fund ngërçit politik në Maqedoni

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Thirrje për t'i dhënë fund ngërçit politik në Maqedoni
Feb 21st 2013, 18:36

Komuniteti ndërkombëtar u bën thirrje drejtuesve politik qeveritarë dhe opozitarë që të gjejnë një kompromis dhe të mendojnë për interesat e vendit dhe të qytetarëve

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment