Pages

Monday, February 18, 2013

Zëri i Amerikës: Thirrje për hetim për krimet në Siri

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Thirrje për hetim për krimet në Siri
Feb 18th 2013, 17:10

Një anëtare e Komisionit të OKB-së për konfliktin në Siri i ka bërë thirrje Gjykatës Ndërkombëtare Penale të hetojë akuzat për krime.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment