Pages

Sunday, February 24, 2013

Zëri i Amerikës: Teknologjia robotike në ndihmë të pacientëve me dëmtime të shtyllës kurrizore

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Teknologjia robotike në ndihmë të pacientëve me dëmtime të shtyllës kurrizore
Feb 24th 2013, 17:25

Për veteranin e luftës në Irak, Mustafa Hasan kjo teknologji është një rreze e ndritshme shprese

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment