Pages

Tuesday, February 19, 2013

Zëri i Amerikës: Të reja nga trajtimi i sëmundjeve të zemrës

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Të reja nga trajtimi i sëmundjeve të zemrës
Feb 19th 2013, 16:53

Një grup shkencëtarësh në Britani kanë filluar ndërtimin e indeve që mund të përdoren për shërimin e zemrës

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment