Pages

Wednesday, February 27, 2013

Zëri i Amerikës: Skulpturë në nderim të aktivistes Rosa Parks

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Skulpturë në nderim të aktivistes Rosa Parks
Feb 27th 2013, 19:34

Statuja prej bronzi është skulptura e parë, e plotë, kushtuar një afrikano-amerikaneje që vendoset në Sallën e Statujave të Kongresit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment