Pages

Monday, February 25, 2013

Zëri i Amerikës: Skandali i mishit të kalit prek IKEA-n

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Skandali i mishit të kalit prek IKEA-n
Feb 25th 2013, 19:34

Kompania suedeze po tërheq nga tregu evropian disa produkte të ngrira mishi

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment