Pages

Monday, February 25, 2013

Zëri i Amerikës: Skandalet errësojnë largimin e Papa Benediktit

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Skandalet errësojnë largimin e Papa Benediktit
Feb 25th 2013, 19:11

Kardinali Keith O'Brien paraqiti dorëheqjen pas akuzave nga tre priftërinj dhe një ish prift për sjellje të papërshtatshme në vitet 1980

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment