Pages

Monday, February 25, 2013

Zëri i Amerikës: Siri: Qeveria thotë se është gati për bisedime

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Siri: Qeveria thotë se është gati për bisedime
Feb 25th 2013, 19:43

Ministri i Jashtëm Walid al-Moallem tha në Moskë se Siria është e hapur për dialog me ata që duan të marrin pjesë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment