Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Shqipëri: Sistemi gjyqësor dhe besimi i qytetarëve

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Shqipëri: Sistemi gjyqësor dhe besimi i qytetarëve
Feb 26th 2013, 16:11

Nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë,Elvis Cefa, tha se element shumë i rëndësishëm për drejtësinë është qëndrimi i njëjtë i gjykatave

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment