Pages

Monday, February 18, 2013

Zëri i Amerikës: SHBA përballë tensioneve mes Kinës dhe Japonisë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
SHBA përballë tensioneve mes Kinës dhe Japonisë
Feb 18th 2013, 17:02

Mosmarrëveshjet detare mes dy vendeve janë pjesë e programit të mandatit të dytë të administratës Obama

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment