Pages

Saturday, February 23, 2013

Zëri i Amerikës: Sfidat e jetimëve në Shqipëri

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Sfidat e jetimëve në Shqipëri
Feb 23rd 2013, 16:59

Organizatat joqeveritare pohojnë se ligjet janë të pamjaftueshme, dhe se ka shumë më tepër fëmijë jetimë se sa ata që njihen si të tillë me ligj

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment