Pages

Tuesday, February 26, 2013

Zëri i Amerikës: Senat: Kandidatura Chuck Hagel në votë

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Senat: Kandidatura Chuck Hagel në votë
Feb 26th 2013, 17:27

Republikanët e shtynë votimin gati dy javë më parë për kandidatin për Sekretar i Mbrojtjes

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment